Scener er fortællingens fundamentale byggesten. Hver scene i din bog er en lille fortælling, der fører handlingen videre. Som hovedregel er der omkring 60 scener i en roman på 350-400 sider.

Scener, der følger den rigtige opbygning, får læseren til at sidde på spidsen af stolen ude af stand til at lægge din bog fra sig. Dårlige scener uden den rette opbygning, forvirrer, irriterer eller keder læseren.

 

Så hvordan skriver man en god scene?

Alle fortællinger fra Odysseen til Harry Potter inderholder den samme scene-opbygning. Og med god grund. Det er nemlig den, der virker.

Denne opbygning er, hvad jeg kalder Fortællingens Fem Bud. Denne opbygning går igen både i det store plot (makro) og i de små scener (mikro). 

Denne opbygning består af en 1) En igangsættende hændelse, der sørger for 2) Stigninger i handlingsintensiteten, der fører til 3) En krise (et vendepunkt) og så 4) Et højdepunkt (klimaks), som 5) løser konflikten.

Lad os dykke ned i hver af de fem bud….

 

Fortællingens fem bud

Bud 1: En igangsættende hændelse

Din scene skal starte med en igangsættende hændelse. Dette er den hændelse, der kickstarter handlingen for din hovedperson. Alt hvad der sker herefter er en konsekvens heraf.

Der findes to slags igangsættende hændelser:

    1. Kausale —  Din igangsættende hændelse sker som følge af din hovedpersons handlinger.
    2. Tilfældigheder —  Din igangsættende hændelse sker grundet en tilfældighed.

For eksempel kan det være at din hovedperson en morgen bliver forladt af konen, og nu står alene med deres fælles barn som i bogen Kramer vs. Kramer af Avery Corman.

 

Bud 2: Stigninger i handlingsintensitet

Stigninger i handlingsintensiteten er de konsekvenser, som den igangsættende handling fører med sig. En bog skal indeholde konflikt. Ellers er den kedelig at læse.

Det vigtigste at holde sig for øje er, at dine stigninger i handlingsintensiteten skal være progressive, det vil sige overgå hinanden, ellers dræber du tempoet.

Der findes to slags stigninger i handlingsintensiteten:

  1. Aktive Din hovedperson gør noget aktivt, der ændrer handlingen i scenen.
  2. Afslørende Der afsløres noget information for din hovedperson

I Kramer vs. Kramer, er det nyt for den efterladte Hr. Kramer pludselig at passe et lille barn. Han har været karrieremand, og hans kone har sørget for børnepasningen. Da han pludselig står der i køkkenet alene med barnet, er han på dybt vand. Men han har stadig sin selvtillid i behold. Hvor svært kan det være? Han forsøger at lave french toast, men han kan ikke finde ud af det (første stigning i handlingsintensiteten). Dernæst hælder Kramer mælken direkte i den brandvarme stegepanden, og kort tid efter kommer der sort røg op af stegepanden. Kaos! (Anden stigning i handlingsintensitet)

Dette leder op til krisen…


Bud 3: Krisen

Krisen er vendepunktet i handlingen: Når hovedpersonen indser, at han må tage en beslutning. Her står hovedpersonen i et dilemma. Hvad skal han vælge?

Krisen kan være enten være:

  1. Et valg mellem uforenelige interesser — Du kan ikke få begge dele. At vælge den ene ting betyder, du taber den anden
  2. Det bedste dårlige valg — Valget mellem pest eller kolera – hvad er bedst? Der er altid én, der er lidt (om end marginalt) bedre en den anden.
 
Hr. Kramer indser at han er elendig til at lave noget så basalt som morgenmad til sit barn. Alt sejler. Hvad gør han? Han kan enten: Give op og erkende, han ikke kan finde ud af det. Denne beslutning ville være god for barnet, for så kunne Hr. Kramer i stedet købe ham noget morgenmad fra en café. Eller, han kan fortsætte og lade sønnen spise ulækker og brændt morgenmad, men beholde sin stolthed. Det er et valg mellem, hvad der er godt for sønnen og hvad der er godt for Hr. Kramer. Et valg mellem uforenelige interesser. Hr. Kramer vælger det, der er godt for ham selv.

Bud 4: Højdepunktet

Højdepunktet, eller klimakset, er når hovedpersonen agerer på sit valg. Det er det tidspunkt i din scene, hvor handlingen er på sit højeste.

I Kramer vs. Kramer, vælger Hr. Kramer at fortsætte med at lave morgenmad til sin søn. Men han er ikke nogen god husmor(far). Han brænder sig selv – og sit barn – på stegepanden og spilder alt maden på gulvet. Dette er det klimatiske højdepunkt i scenen.


Bud 5: Løsningen på konflikten

Løsningen på konflikten er det sidste element. Det eksisterer for at tage handlingen ned på et lavere niveau igen. Læsere går igennem en emotionel rutsjebanetur i løbet af en scene. Hvis du efterlader dem på klimakset, vil du efterlade dem på det højeste spændingsniveau. Læsere har behov for at fordøje, hvad de lige har oplevet.

I Kramer vs. Kramer er løsningen på konflikten, når Hr. Kramer indser, han har tabt slaget efter at have brændt sin søn. Han sætter sig ned for at tørre maden op fra gulvet. Hans sidste ord til sig selv (og til sin søn) er: “Det skal nok gå. Alt skal nok gå.” Dette sætter en smuk krølle på scenen. Denne afslutning fortæller os, at Kramer stadig er stolt og ignorant, men vi fornemmer, at han ikke har den selvtillid, han startede med at have først i scenen. Han forsøger at berolige sig selv.

 

Scener handler om forandringer

De bedste forfattere ved: “A scene has to turn.” En scene handler om forandring. Hvordan ville scenen i køkkenet mellem Hr. Kramer og barnet have været, hvis alt bare havde været jolly and goo? Kedeling. En scene skal gå fra + til -, eller – til +, eller – til –, eller + til ++. Hvis du skriver scener der er + til + hele tiden, altså alt går godt, så keder læseren sig. Det bliver forudsigeligt og kedeligt. Hvis du skriver scener, der kun er – til – hele tiden, gælder det samme.

Overordnet set har scenen i Kramer vs. Kramer bevæget sig fra + til -. Kramer går fra at være fuld af selvtillid og i kontrol til at mangle selvtillid og være ude af kontrol. Scenen har altså forandret ham – om end marginalt.

Så: Hvordan skriver man en god scene? Øvelse gør mester. Følg disse råd og du er godt på vej.

Vil du lære mere? Så læs med her:

Hvordan laver du en outline til din bog?
Genre: Hvordan former den dit plot?
Fortællingens fem bud

(Visited 1.122 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *